Introductie

Onze visie is: kort durende therapie/ begeleiding helpt u uit het langdurig ziek zijn.

Gabriëlle Schein, heeft bij Pieter Frijters psycholoog/uitvinder van Mind Tuning ® geleerd om adequaat haar cliënten af te rekenen met irreële
angsten. Mind Tuning® is de beste behandelingsmethodiek voor angsten en fobieën.
G.Schein is derhalve o.a. een mind tuning trainer/coach. Dit houdt in dat G.Schein ook buiten haar praktijkruimte haar cliënten helpt, zoals
bijvoorbeeld bij hoogtevrees, straatvrees, rijangst, vliegangst etc….. In plaats van een eeuwig durende therapie, deze vorm van therapie /
behandeling kort durend te noemen is.Uw angst verdwijnt bij inzet en discipline als sneeuw voor de zon.

Dit is de kracht van Mind Tuning® en Gabriëlle Schein.
Wie snel gedag wil zeggen aan zijn levenskwaliteit bedreigende angsten, zoekt contact met Gabriella Schein. Zie contact.


VR-mogelijkheden


In plaats van een persoonlijke begeleiding op locatie, zoals een uitzichttoren of welke locatie dan ook, kunt u dezelfde beleving ervaren met een VR bril en vanzelfsprekend de bijbehorende app.

Deze behandeling is evenzo effectief, als een persoonlijke begeleiding op locatie en bovendien ook kostenbesparend. Een behandeling met uw VR bril met de bijbehorende app bedraagt 65.- euro.

Een Life behandeling kost u altijd meer.

Get it on Google Play


Angsten

Gelukkig heeft de mens een gezond angstgevoel, want als we dat niet zouden hebben, dan zouden wij in zeven sloten tegelijk lopen.
Zoals van gebouwen of bruggen springen, een hete kool vasthouden, van een rijdend voertuig springen…

Dus reële angst heeft een mens nodig. Hier spelen onze zintuigen een significante rol in.

Een aantal niet- reële angsten hebben wel en logische oorzaak. Zoals: beleven een traumatische ervaring ( beroving, aanval, ongeluk, bedreiging door een dier etc….) De schok wat men ervaren heeft, zet zich vast in de visuele herinnering. Je ziet als het ware de beelden telkens terug op het visuele beeldscherm. Als gevolg van die angstige gebeurtenis, krijgen de onbewuste beelden op het innerlijke visuele beeldscherm bij de gedachte aan water of dier een totaal ander perspectief, dan wanneer je die ervaring niet zal beleefd hebben.

Discretie

Aangezien dat angsten en fobieën privacygerelateerd zijn, wordt alle informatie behandeld met de grootste discretie en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het oplossen van uw probleem.

Onze dienstverlening is altijd toetsbaar, door middel van een eindenquête. Dit document blijft in het bezit van de cliënt en Psycho Soma Care. Referenties melden wij wegens de wet op privacy niet op onze website.Reële angsten

Angst voor aanval
Angst voor oorlog
Angst voor een onveilige omgeving
Angst voor verdrinking, zinking als de golven huizen hoog zijn om ons heen
Angst om zich te verbranden
Angst tegenover een tijger of ander wild dier te staan
Angst voor verkrachting, wanneer daar een potentieel mogelijkheid zich voordoet

Deze zijn levensbedreigende situaties. Het is nogal logisch, dat men dergelijke situaties mijdt en vreest. Dit zijn dus reële angsten.

Niet reële angsten

Iedere emotie heeft een zintuiglijke achtergrond. De wereld waarin wij leven, vormen de innerlijke zintuigen. De zintuiglijke
binnenwereld is aangenaam, als wij onze zintuigen optimaal gebruiken. Als wij genieten van smaak, geluiden, geuren, beelden en tasten,
des te aangenamer wij ons voelen.

Veel mensen zijn gestrest, overspannen, depressief, onzeker, machteloos, angstig. Beelden, die niets met de realiteit te maken hebben. Deze
valse beelden,houden een mens bevangen. Deze beelden leven op een gegeven moment hun eigen wereld. Op deze angstbeelden reageert
dan het zenuwstelsel. Omdat die niet weet, of dat beeld waar of vals is. Hierdoor ervaart een mens: trillen, beven, blozen, de maag draait om,
zweten, stotteren, verkrampen etc.... Een mens blokkeert volledig. In dit geval gaat de reguliere therapeut met medicatie te werk en volgt een
lange weg van ellenlange, nutteloze gesprekken en veel tijd. De mens wordt afgevlakt en niet meer vatbaar voor adequate, werkende
hulpverlening. In dit geval spreekt men over een patiënt met diverse stempels als neurose, dwangneurose, obsessieve compulsieve stoornis.

Laat het niet zover komen! Afkomen van de geneesmiddelen is niet eenvoudig en gaat altijd gepaard met ontwenningsverschijnselen.

Contacteer ons.
Ga naar Contact!

Angst voor blozen, overmatig zweten, trillen, openbaar spreken, stotteren, etc.

Deze type angsten hebben allemaal te maken met wat anderen van u zien en over u denken. Het resultaat hiervan is: vermijden van gezelschap, feestjes,recepties…De hele dag wordt men bevangen door gedachten, zoals: “als ik maar vandaag niet zal blozen / zweten : of trillen.” Of : “ ik mag gewoon niet blozen /zweten of trillen.”

U focust, u stuurt uw energie naar blozen etc…,waardoor u zeker gaat blozen. U ziet in uw onbewuste beleving , ogen op u gericht. U ziet uzelf aan het blozen, zweten, trillen. Uw beeld is verstard! Dit zet het autonome zenuwstelsel direct aan en zorgt voor de lichamelijke symptomen die u juist niet wenst.

Zo simpel werkt het. Wilt u hier snel en duurzaam van afkomen? Ga naar contact!

Een onaangename ervaring, zoals flauwvallen, ongelukje, schrik op straat, kan ervoor zorgen, dat een mens niet meer naar buiten durft te gaan. Het voelt niet meer veilig buiten. Het gevolg hiervan kan isolement zijn.
De angstervaring zet zich vast in de onbewuste, datgene een valse film is en totaal niet de werkelijkheid is. Men zit dus bevangen door een vals beeld. Angst heeft met een visuele belefenis te maken. Dit is een grauwe tunnel ervaring.
De technieken van Mind Tuning® zullen u zeker helpen zo snel mogelijk van deze belevenis af te komen. Ga naar Contact.

Bij rijangst is hetzelfde scenario, als hiervoor benoemd. De snelweg / tunnel verandert in een smalle, grauwe tunnel, waar men zich bevangen voelt. Het zicht in de denkbeeldige tunnel is dan hooguit twintig meter. De ogen volgen altijd een innerlijk beeld en men kijkt niet verder tijdens het autorijden dan twintig meter vooruit.
De zaak is in dit geval, dat men dit onbewuste tunnelbeeld verandert in een ruim perspectief, met kleuren, beweging, helderheid. Dat is allemaal mogelijk met Mind Tuning® en in enkele sessies op de weg samen met u;
Interesse? Ga naar Contact

Het geval dat men zich op openbare plaatsen, vreemde toiletten, liften, tunnels, vliegtuig, pont, trein, etc…zich opgesloten voelt. Continu gefocust zijn op sluitmechanismen, sloten. De angst wat een mens bevangen houdt is: “hoe kom ik hieruit?”
Mensen dus met vliegangst hebben 80 % een claustrofobie. Men is dus niet bang voor dat het vliegtuig neerstort. Maar, het is de wetenschap, dat er tijdens de vliegreis niet even uit kan, wanneer daar de behoefte is.
Herkent u zich in deze of dergelijke gevoelens,dan ga naar Contact.
Want als u levenskwaliteit zo aangetast is, is niet een prettig gevoel. Vergeet dan ook alle vliegangst cursussen in vliegsimulators. Bij claustrofobie is dat weggegooid geld.

Een mens gaat niet graag naar uitzichttorens, hoge bergen, naar kerktorens, wolkenkrabbers. Soms, bij een reis naar het buitenland, kan dit een hinder zijn. Maar als u van beroep geen glazenwasser,schilder, dakwerker, behanger bent, dan is dit niet een onoverkomelijk probleem.
Opnieuw komt het angstbeeld bij mensen op als volgt: paniek om niet weg te kunnen en / of het gevoel naar beneden gezogen te worden. Dus de hoogtebeleving dient “getuned “ te worden., zodat men van een uitzichttoren genieten kan.
Kampt u met hoogtevrees? Ga naar Contact!

Wanneer men bang is om alleen te zijn, dan is men bang om een onverwachts gebeuren. Ook voor eventueel onwel worden, met mankementen te maken krijgen of eventueel dood te gaan. Zekerheid, heeft men in het gezelschap van anderen, want als er iets mocht gebeuren, dan kan men op anderen rekenen. Deze angst heeft met hypochondrie te maken en ook met straatvrees en/of met hyperventilatie. Men vertrouwt simpelweg het eigen lichaam niet. Het kan een zeer onaangenaam gevoel geven.
Door Mind Tuning® kunt u dit allemaal achter u laten en uzelf overal onbevangen voelen. Klik op Contact!

Voorbeelden: tikken van een klok, opgevoerde brommer,het donderen van onweer, blaffende hond,het kraaien van een haan. De behandeling van deze, in eerste instantie auditief probleem, ligt toch in de sfeer van een onbewuste innerlijke visueel beeld. Derhalve, is mijn behandeling erop gericht.
De kraaiende haan bij voorbeeld, geeft een extreem groot beeld van een enorme snavel en een enorm te noemen bek. In gedachten vormt men een beeld van een enorm gekrijs, dat direct een overlast bezorgt. Dit geluid klinkt dan meerdere malen vergroot.

Door Tuning is dit beeld te veranderen. Waardoor het geluid ook een normaal, te verdragen geluid wordt.
Interessant? Ga naar Contact!

Het is begrijpelijk als men angstig is voor een giftige slang, een leeuw, giftige spin.
Maar wanneer u bij mooi weer niet naar buiten durft wegens een wesp,een spin, een kat, een hond of een muis, dan heeft u een probleem!
Uw angst wordt des te groter, des te meer u op het dier focust. Ten einde verstijft u van de angst.
Als u toch het dier uit het oog zou verliezen, weet u niet, waar u hem zoeken moest; en u blijft met nog meer focus naar het dier zoeken. Het is dan zeer vervelend voor u. Door tuning verandert de situatie en wordt een spinnetje anders ervaren. In ieder geval niet meer als een bedreiging. Is dit iets voor u? Klik op Contact!

Er zijn vele vormen van dwanghandelingen en zij komen allemaal op hetzelfde neer. Wanneer men niet aan de dwang toegeeft, ontstaat er paniek. U vertrouwt uw zintuigen niet, zo kijkt u twee-drie keer na of het gas uitgedraaid is of de deur goed op slot zit. Etc…
Wanneer men de controle handelingen achter elkaar uitvoert, gaat dit een eigen leven leiden. Ten einde wordt dit een verslaving.
Het probleem veranderen, eist doorzettingsvermogen en motivatie.
Laat u zelf niet wijsmaken, dat u telkens bevestiging moet hebben. Laat uw doemscenario’s en onzekerheden varen door praktische selectie van uw hersenen. Hoe? Klik op Contact!

Kankerverwekkende voedsel, bacterie,, suiker, bloed, urine, hondenpoep, asbest, suiker etc…
Smetvrees is moeilijk te behandelen.
U bent uiterst scherp en gefocust op datgene wat u niet wilt mee maken. Als er enigszins de controle niet meer mogelijk is, b.v. de handvat van een winkelwagen, de hand geven aan iemand etc… kan tot paniek leiden. Het innerlijke onbewuste visuele systeem is aangezet met scenario’s die u totaal niet wenst.
Goed nieuws: er is een mogelijkheid om hiervan af te komen. Ja, het is niet makkelijk. Wees ervan bewust dat u niet ziek bent, maar dat u verkeerd focust. Laat u zich niet opnemen en laat geen medicatie toedienen! De psychiatrie smijt en gooit met de etiketten;
Geef kans u zelf om het probleem te laten keren door Mind Tuning® ! klik op Contact.

Diverse andere angsten: voor bepaalde geluiden, voor bepaalde dieren, hypochondrie, hyperventilatie, dwanghandelingen, controlefreak, smetvrees, anorexia, boulimia

Wanneer een mens helemaal niets mankeert, maar toch voortdurend de artsen raadpleegt, omdat hij/zij denkt dat hij ziek is en hij vertrouwt het lichaam niet, dan spreken wij over een hypochonder.
U kunt zich ook voorstellen dat sommige mensen bij een geringe pijn, die de andere dag vaak voorbij is, direct aan kanker denken. Vaak meet men het bloeddruk en hartslag een paar keer per dag. Het controleren gaat zo maar door.
Deze mensen zijn als ware bevangen door één beeld: opname ziekenhuis en operatie wegens hartproblemen ten einde de dood. Vaak probeert men commando’s te geven aan de organen, maar dat geeft natuurlijk geen resultaat. Het is een zinloze bedoeling, want onze organen werken niet op commando’s.
Wat echter wel resultaat geeft, niet op zaken de focussen die wij niet ons toewensen. Zoals de operatie en de dood.
Als dit voor u herkenbaar is, ga naar contact.

Er zijn veel manieren op een stress situatie te reageren. Hyperventilatie is een manier hoe een mens op stress kan reageren.
Als men angst heeft of een bedreigende gebeurtenis zich voordoet, of men niet weet hoe zich te gedragen in een bepaalde situatie of etc… kan hyperventilatie voorkomen. Deze persoon geeft commando’s aan het lichaam, houdt controle over de ademhaling en juist dat maakt het nog veel erger. M.a.w., laat men de ademhaling niet zijn eigen gang gaan. Zelfs, gaat men dat forceren. De echte oplossing van dit probleem is, de achter liggende niet –reële angsten op te sporen en door middel van Mind Tuning te verhelpen.
Voor een afspraak, ga naar contact.

Als u meerdere malen controleert of het licht-water-gas-electriciteit-deur etc…goed dicht is, dan vertrouwt u uw eerder verrichte handelingen niet. Wanneer u aan de dwang controle niet toegeeft, dan ontstaat er paniek, eventueel hyperventilatie. De psychiater noemt dit dwangneurose en schrijft medicatie voor. Bij medicamenteuze behandeling, wordt het probleem nog veel erger.
In mijn praktijk besteed ik maar enkele sessies voor dergelijke onaangename aandoening.
Deze dwanghandelingen kunnen een verslaving bezorgen.
Wilt u hiervan afkomen voordat het een obsessie wordt? Dat kan ! Wacht er niet lang mee.
Ga naar contact.

Anorexia rust op controle dwang. Een persoon met anorexia ziet zichzelf op een innerlijke film (onbewuste) veel dikker, dan de realiteit is. Men focust voorturend op dit valse beeld.
De persoon durft niet te eten! Dit beeld dient men als therapeut te resetten, voordat de persoon opgenomen wordt. Dat is namelijk te laat.
Omdat men weet dat er sprake is van een irrationeel beeld, met name de persoon ziet zich zelf voortdurend dik, ga ik met u uw visuele beleving herstellen om de werkelijkheid te bereiken.
Stel de afspraak niet uit!

Bolumia rust op controle dwang.
Een mens kan af en toe een snoepbui hebben. Maar wanneer iemand dwangmatig veel eet/ snoept en later alles weer uitbraakt, dan spreekt men over een bolumia. Dit proces doet enkele malen per dag voor.
Op het visuele beeld van deze persoon, is het eten niet te weerstaan, maar tegelijkertijd dik worden mag niet. Het braken wordt een dwangmatige zaak. Vaak geeft men als oorzaak ook aan, dat men zich ongelukkig voelt en door dit argument geeft zich over aan deze verslaving.
Meldt u zich op tijd!


De flexibiliteit van Psycho Soma Care drukt zich ook uit betreffende haar locaties

Spreekkamers met landelijke dekking

Op bedrijfslocatie

Op het woonadres van de hulpbehoevende

Diverse andere diensten

Klik op een dienst om er meer over te weten te komen.

Een mens heeft een privé en een professioneel leven, Men krijgt dus dagelijks met gewone alledaagse ergernissen te maken. Maar wat de ene mens geen probleem vindt, kan de ander een stressor vinden. Er kunnen denkpatronen ontstaan waardoor veel negatieve gevoelens bij ons loskomen.
Onze denkwijze bepaalt dus, hoe wij ons voelen. Door de opeenstapeling van ervaringen kan men onbewust gedachten patronen of leefregels ontwikkelen, die beperkend zijn, ideeën die belemmeren i.p.v. stimuleren. Zo’n leefregel –patroon kan vaak jaren goed werken, totdat er iets gebeurt waardoor het niet meer klopt en negatieve gevoelens oproepen. Door cognitieve training onderzoekt men de manier van denken, die negatieve gevoelens oproepen en onbenutte mogelijkheden belemmeren. Het oefenen ervan, helpt het denkpatroon te toetsen op realiteit als die niet klopt, bij te stellen en vervangen met reële denk patronen. Met het nieuwe referentiekader corrigeert men de negatieve gedachten en negatieve gevoelens, waardoor men bij soortgelijke ervaringen in de toekomst eerst zijn gedachten gaat toetsen. Het resultaat: verkrijgen van rationele emoties, waardoor het gedrag ook overeenkomt met de gegenereerde nieuwe emoties. Hiermee voorkomt men het terugvallen in het oude patroon, waardoor opnieuw onleefbare negatieve gevoelens zouden kunnen optreden.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Een procedure bij de rechter kost veel tijd, energie, geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing.
Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictbeheersing:

Mediation De mediator helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. De mediator neemt geen standpunt in.
Een gezamenlijke oplossing levert een win –win situatie op en tevredenheid. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en de relatie niet onnodig beschadigd wordt. De basis is wel: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation – proces mee te doen. De voordelen van onze Mediation dienst:

* Snelheid
* Kostenbeheersing
* Informele procedure
* Geen onnodige beschadiging van relaties
* Actieve rol van partijen
* Deskundige begeleiding
* Win – win resultaat

Het honorarium wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

Depressie is een ongezonde negatieve emotie. Hoe kan dat nou, hebben wij soms gezonde negatieve emoties? Ja! Verdriet, teleurstelling, boosheid, spijt, om een paar te noemen zijn gezonde negatieve emoties. Woede, agressiviteit, depressie, daartegen zijn ongezonde negatieve emoties.
Welnu, zoals wij denken, de manier van denken ( cognitie ) bepaalt hoe wij ons voelen en hoe wij ons voelen gaan wij ernaar handelen. Negatief zelfbeeld, negatieve kijk op de omgeving, negatieve kijk op de toekomst “veroorzaakt” op zich nog geen depressie. Maar de irrationele denkpatronen die deze gedachten aanvullen, wel.
Samenvattend: wanneer men allerlei irrationele eisen aan zichzelf, omgeving en het leven stelt, doet depressie ontstaan. Wanneer deze denkpatronen vervangen worden door een rationeel alternatief, ontstaat er een nieuwe gedraging en een mildere emotie.
Wij dienen dagelijks door middel van oefenen deze zaken goed bij te houden, zodat wij een grip kunnen krijgen over onze dagelijkse zaken zowel in de werkgerelateerde als in de privé gelegenheden.
Hierbij geef ik dagelijks ondersteuning en begeleiding aan mijn cliënten binnen een één op één relatie.

Een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbare persoon, is een gebeurtenis die in het algemeen diep ingrijpt in het leven van betrokkenen.
In eerste instantie kan dit leiden tot klachten als ontreddering, hulpeloosheid en gevoelens van angst en verdoving. Op langere termijn kan men last krijgen van indringende beelden( herbelevingen ), akelige dromen, flashbacks van het gebeurde, vermijding van zaken die ermee te maken hebben en extreme schrikachtigheid. Wij spreken dan vaak van een Posttraumatische stress – stoornis ( PTSS ). Een PTSS is een invaliderende aandoening die echter goed te behandelen is als dit op de juiste manier gebeurt.
De basisgedachte van EMDR is dat wij allemaal een innerlijk mechanisme bezitten voor de verwerking van emotionele trauma. Met een mooi woord wordt dit het adaptief informatieverwerkingssysteem genoemd. Het mechanisme kan door een emotionele schok overspoeld raken.
De Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro ontdekte dat herinneringen aan traumatische gebeurtenissen vrij snel van hun emotionele lading kunnen worden ontdaan. Zij maakte daarbij gebruik van een methode van gerichte aandacht voor de herinnering in combinatie met aandacht voor een afleidende stimulus. Deze aanpak heeft een aantal voordelen boven methoden waarbij mensen langdurig aan de herinneringen van ingrijpende gebeurtenis worden blootgesteld. M.a.w. is het minder belastend. Een ander voordeel is de snelheid, waarin de positieve effecten kunnen worden bereikt.
Mensen met dergelijke ervaringen zijn weer in staat na enkele zittingen hun normale dagelijkse bezigheden op te pakken.

Hartcoherentie is het creëren van de optimale samenwerking tussen ons hart en brein. Die communicatie is vrijwel bij iedereen niet optimaal, vaak zelfs in belangrijke mate verstoord.

Betere hartcoherentie leidt tot:
* Betere fysieke gezondheid
* Betere emotionele gezondheid
* Betere mentale gezondheid
* Betere werkprestaties door meer focus, hogere weerbaarheid, meer intuïtie

Deze trainingsmethode is toegepast bij bedrijven als: Unilever, HP, Shell, IBM.
Wij passen de training toe in groepen van max. 12 medewerkers in 2 á 3 dagdelen. Na cca. 4 weken vervolgt een verdiepingsdagdeel.
Op individuele basis betekent dit, 3 trainingsbijeenkomsten, incl. een checking.
Om de hoge coherentie te behouden is daarna eigen verantwoording van het individu.
Significante resultaten worden bereikt binnen 4 of 6 weken na het aanleren van de techniek. Het gewenste resultaat is te bereiken door herhaling van de oefeningen een aantal keer per dag, gedurende 5 tot 10 minuten uit te voeren.
Deze methode is ontwikkeld en toegepast door hartchirurgen, cardiologen, neurochirurgen, psychiaters e.a. medici.

Stress is inherent aan het leven. Er is niemand, die dat kan “voorkomen”. Het is wel zo, dat een mens dient op tijd de signalen ervan te herkennen en erkennen, voordat het gaat escaleren. Langdurige stress kan namelijk vele, diverse lichamelijke klachten bezorgen. Dat noemen wij psychosomatiek.
De meest voorkomende stresserende issues zijn:
1. Relationele problemen
2. Gezinsproblematiek
3. Verlies van een dierbare
4. Werkgever / werknemer conflicten
5. Werknemer/werknemer conflicten
6. Sociale vereenzaming


Burnout ontstaat enkel bij mensen waar de premorbide persoonlijkheid daar een bodem voor vormt. De behandeling ervan is nogal veelzijdig, m.a.w. alle facetten beschouw ik en licht ik door, met andere woorden, krijgt de persoon zowel cognitieve, als lichaamsgerichte adviezen. Dus men spreekt gauw over een multidisciplinaire aanpak. Waarvan de terugval preventie niet mag missen. Hier is evenzo het belangrijkste om de klachten tijdig te herkennen en erkennen, voordat de klachten zwaarder en zwaarder worden.


Vraag om hulp

Of contacteer ons zelf:
Psycho Soma Care
Gabriella Schein
Torbeekstraat 8, 3910 Neerpelt
+32(0)11765474
info@psychosomacare.be